Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος external coordinator – Event organisation

  • Post author:
  • Post category:Tenders

Η YET ΑΜΚΕ – «ΥΕΤ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Smart Entrepreneurship Accelerator (SEA)», ProjectCode B6.3a.15, του προγράμματος «Interreg V-A Greece Bulgaria» 2014-20, σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την διοργάνωση της προωθητικής εκδήλωσης “Info day in Thessaloniki” και την διοργάνωση της 3ης συνάντησης εργασίας των εταίρων του έργου στη Θεσσαλονίκη (αίθουσα, ενοικίαση εξοπλισμού, coffee breaks, τοπική μετακίνηση συμμετεχόντων, γεύματα και δείπνα).

Αναλυτικές πληροφορίες για το πλαίσιο του διαγωνισμού καθώς και για τις διαδικασίες υποβολής προσφορών επισυνάπτονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος external coordinator – Event organisation