Το YET υπόσχεται να εκπαιδεύσει 1 εκατομμύριο ταλέντα της Deep Tech στην Ευρώπη έως το 2025

Share This Post

Το YET είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει μια νέα συνεργασία με το EIT Deep Tech Talent Initiative, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην κατάρτιση ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στους ευρωπαϊκούς τομείς της βαθιάς τεχνολογίας έως το 2025. Το YET έχει υπογράψει δέσμευση να συμβάλει στην πρωτοβουλία EIT Deep Tech Talent Initiative παρέχοντας ευκαιρίες κατάρτισης, αναβάθμισης των δεξιοτήτων και δικτύωσης στο κοινό του, μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων, εκπαιδεύσεων, διαδικτυακών σεμιναρίων, εργαστηρίων, hackathons και άλλων εκδηλώσεων.

Οι καινοτομίες βαθιάς τεχνολογίας – τεχνολογικές λύσεις αιχμής που συνδυάζουν τομείς της επιστήμης και της μηχανικής στη φυσική, τη βιολογική και την ψηφιακή σφαίρα – είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών παγκόσμιων προκλήσεων. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν διαθέτει το ταλέντο και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που απαιτούνται για την κατάλληλη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ώστε να καταστεί δυνατή η πράσινη και ψηφιακή μετάβασή της. Το ΕΙΤ στοχεύει να αντιμετωπίσει αυτό το κενό, σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναπτύσσοντας μια ισχυρή δεξαμενή ταλέντων τεχνολογίας σε βάθος σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για να αντιμετωπίσει την αποστολή της εκπαίδευσης ενός εκατομμυρίου ατόμων στη βαθιά τεχνολογία πριν από το 2025, το EIT εγκαινίασε το “Pledge for Deep Tech Talents”, το οποίο είναι ένα μέσο για τους εταίρους και τους χορηγούς να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των μαθημάτων και της κατάρτισης της πρωτοβουλίας. Η υπόσχεση συγκεντρώνει δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εκπροσώπους και πρωταθλητές του κλάδου, ακαδημαϊκούς εταίρους, παρόχους εκπαίδευσης και κράτη μέλη για την υποστήριξη του στόχου της πρωτοβουλίας.

Το YET, ως πάροχος εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της κατάρτισης ενός εκατομμυρίου ταλέντων σε τομείς βαθιάς τεχνολογίας έως το 2025.

#EITDeepTechTalent #DeepTechSkills #Education #DeepTechTraining #YET

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

AI4AGRI EU Project 1st Newsletter

Συναρπαστικά νέα από το AI4AGRI! Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε την πρώτη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου AI4AGRI, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να