Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος external coordinator – Event organisation

  • Post category:Tenders

Η YET ΑΜΚΕ - «ΥΕΤ» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Smart Entrepreneurship Accelerator (SEA)», ProjectCode B6.3a.15, του προγράμματος «Interreg V-A Greece Bulgaria» 2014-20, σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την…

Continue ReadingΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος external coordinator – Event organisation

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη υλοποίηση δράσεων: Α. Κατασκευή web portal του έργου, Β. Ερευνητικό πλαίσιο και μεθοδολογία, έρευνα γραφείου, ημιδομημένες συνεντεύξεις με ομάδες-στόχους, Γ. mentoring και coaching σε προεπιλεγμένους συμμετέχοντες και peer-sessions για το έργο με τίτλο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

  • Post category:Tenders

H YET ΑΜΚΕ - ΥΕΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Smart Entrepreneurship Accelerator (SEA)», ProjectCode B6.3a.15, του προγράμματος “Interreg V-A Greece Bulgaria” 2014-20, σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την…

Continue ReadingΑνακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για τη υλοποίηση δράσεων: Α. Κατασκευή web portal του έργου, Β. Ερευνητικό πλαίσιο και μεθοδολογία, έρευνα γραφείου, ημιδομημένες συνεντεύξεις με ομάδες-στόχους, Γ. mentoring και coaching σε προεπιλεγμένους συμμετέχοντες και peer-sessions για το έργο με τίτλο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020»

Ανακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση της δράσης “Support in Methodology for implementation of the business acceleration and co-working space” του έργου με τίτλο “Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”

  • Post category:Tenders

H YET ΑΜΚΕ - ΥΕΤ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Smart Entrepreneurship Accelerator (SEA)», ProjectCode B6.3a.15, του προγράμματος “Interreg V-A Greece Bulgaria” 2014-20, σας καλεί να υποβάλετε προσφορά για την…

Continue ReadingΑνακοίνωση Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση της δράσης “Support in Methodology for implementation of the business acceleration and co-working space” του έργου με τίτλο “Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”

Ανακοίνωση διαδικασίας επιλογής ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου SEA

  • Post category:Tenders

Για το Έργο «Smart Cross-border Entrepreneurship Accelerator” (SEA) στο πλαίσιο του Προγράμματος  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Programme INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020», η ΥΕΤ ανακοινώνει την διαδικασία επιλογής ομάδας έργου. Τα…

Continue ReadingΑνακοίνωση διαδικασίας επιλογής ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου SEA