Συμμετοχή σε Ημερίδα του CEDEFOPμε θέμα Δεξιότητες και απασχολησιμότητα: ευκαιρίες για νέους στην αγορά εργασίας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΥΕΤ κ. Τσουλής Βασίλης συμμετείχε ως ομιλιτής σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014. Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματική́ς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Cedefop), τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το γραφείο Europe Direct του Δήμου Θεσσαλονίκης. […]