Πρωτοβουλία Ελληνο-Γερμανικής Συνεργασίας για την Κοινωνία των Πολιτών – Greek-German Civil Society Initiative / GGCS

Share This Post

Στην πρώτη συνάντηση αυτή πήραν μέρος περίπου 30 Ελληνικές και 15 Γερμανικές οργανώσεις και σχήματα της κοινωνίας πολιτών καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις δύο χώρες με σκοπό να δημιουργηθούν προϋποθέσεις συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες στον κοινωνικό τομέα. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια πρώτη ευκαιρία να καταγραφούν προβλήματα και ανάγκες παρεμβάσεων από την μεριά της κοινωνίας πολιτών και των σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην σημερινή εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Ένας ανοικτός χώρος διαλόγου αλλά και οργάνωσης συνεργασιών, μεταφοράς καλών πρακτικών και κοινών δράσεων.

Ελληνικοί και Γερμανικοί κοινωνικοί φορείς (μη κυβερνητικοί, μη κερδοσκοπικοί) συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2012, ιδρύοντας την Πρωτοβουλία Ελληνο-Γερμανικής Συνεργασίας για την Κοινωνία των Πολιτών. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η συνεργασία των δυο χωρών σε επίπεδο κοινωνικών οργανισμών, κοινωνικών πρωτοβουλιών και σχημάτων της κοινωνίας πολιτών. Το ΥΕΤ ήταν ένας από τους φορείς που συμμετείχε.

Στις συναντήσεις που έγιναν ανάμεσα στους εκπροσώπους των δύο χωρών εντοπίστηκαν μια σειρά από κοινωνικά προβλήματα τα οποία λόγω της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην Ευρώπη και τον κόσμο έχουν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που συνήθως είχαν στις κοινωνίες μας.

Η ανεργία των νέων αποτελεί ένα διαρκώς εντεινόμενο πρόβλημα στην Ευρώπη. Είναι πολύ δύσκολο για τους νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά, εξαιτίας της επιβράδυνσης της αγοράς εν γένει καθώς και της προτίμησης των εργοδοτών προς το «έμπειρο» προσωπικό έναντι «άπειρων» πτυχιούχων.

Προβλήματα όπως η συνεχής υποχώρηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου που επί δεκαετίες αποτελούσε το μέσω κοινωνικών παρεμβάσεων υπέρ των αδυνάτων στην Ευρώπη, τα θέματα της σχέσης πολιτείας και αυτοδιοίκησης με τα σχήματα της κοινωνίας πολιτών, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η μετανάστευση και η εκπαίδευση είναι μερικά μόνο από τα θέματα που απασχολούν την ανοικτή αυτή πρωτοβουλία επικοινωνίας.

Η δική μας πρόταση είναι η ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ενίσχυση των σχημάτων της κοινωνίας πολιτών. Δράσεις και παρεμβάσεις που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία όπως η άτυπη μάθηση, η διαρκή επιμόρφωση, ο εθελοντισμός και ο σχεδιασμός κοινωνικών παρεμβάσεων σε συνεργασία με τους φορείς της πολιτείας.

Στα πλαίσιο αυτό η όλη προσπάθεια αναζητά επιπλέον ενδιαφερόμενους φορείς από Ελλάδα και Γερμανία που θα επιθυμούσαν να συνεργαστούν στο μέλλον και να ενισχύσουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των δυο χωρών. Σύντονα θα εγκαινιαστεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα επιτρέπει στους οργανισμούς την εξεύρεση εταίρων, προκειμένου να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να προωθούν τις δραστηριότητες τους, τους στόχους και τα μελλοντικά τους σχέδια.

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

AI4AGRI EU Project 1st Newsletter

Συναρπαστικά νέα από το AI4AGRI! Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε την πρώτη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου AI4AGRI, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να