Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – CoopSkills: Skills Empowerment for Cooperative Business Start-up

Το ΥΕΤ ήταν ο Ελληνικός φορέας του 4ου κύκλου δράσεων “virtual job shadowing” του προγράμματος Erasmus+ “CoopSkills: Skills Empowerment for Cooperative Business Start-up”. Επικεφαλής φορέας του προγράμματος είναι ήταν ο…

Continue ReadingΕυρωπαϊκό Πρόγραμμα – CoopSkills: Skills Empowerment for Cooperative Business Start-up