Παρουσίαση του ΥΕΤ σε νέους από το Stari Grad, Βελιγράδι

Share This Post

Μια ομάδα 40 νέων (φοιτητές, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες) από το StariGradτου Βελιγραδίου επισκέφτηκε την Θεσσαλονίκη στο τέλος του Οκτώβρη 2014. Στόχος της επίσκεψης ήταν να γνωρίσουν οι νέοι Σέρβοι την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης και τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα σε Ελλάδα και Σερβία. Ήταν επίσης, μια καλή ευκαιρία για τους νέους από το Βελιγράδι να συμμετέχουν σε δράσεις του Θεσσαλονίκη – Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων 2014 και να ενημερωθούν για την κουλτούρα του εθελοντισμού.

Ο Συνιδρυτής και Πρόεδρος του ΥΕΤ Βασίλης Τσουλής, είχε την χαρά να γνωρίσει τους νέους επισκέπτες από την Σερβία και να τους παρουσιάσει τις δράσεις και τους στόχους της οργάνωσης. Έκανε ειδική αναφορά στα οφέλη για τους συμμετέχοντες και εθελοντές από τις διάφορες ευρωπαϊκές δράσεις (π.χ. πρόγραμμα Youth in Action). Τέλος, η επίσκεψη αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία δικτύωσης με τον Δήμο του Stari Grad.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

AI4AGRI EU Project 1st Newsletter

Συναρπαστικά νέα από το AI4AGRI! Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε την πρώτη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου AI4AGRI, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να