Χρηματοδότηση για την Τεχνολογία: Τι μπορούμε να μάθουμε από την Silicon Valley

Share This Post

Το ΥΕΤ διοργάνωσε εκδήλωση με καλεσμένο ομιλητή τον Dr. Hilton Root, καθηγητή στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του George Mason University. Ο Dr. Root είναι ειδικός σε θέματα διεθνούς οικονομικής πολιτικής και ανάπτυξης καθώς και σε θέματα μεταρρυθμιστικών πολιτικών. Στην τοποθέτηση του και στην συζήτηση που ακολούθησε δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στις δυνατότητες της Θεσσαλονίκης να μετατραπεί σε κόμβο σε αυτή την αγορά για την Νότιο-ανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας έτσι μέσα σε καιρό έντονης οικονομικής κρίσης την αγορά εργασίας και της δυνατότητες ανάπτυξης.

 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

AI4AGRI EU Project 1st Newsletter

Συναρπαστικά νέα από το AI4AGRI! Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε την πρώτη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου AI4AGRI, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να