EU Project – superYOUTH Συνάντηση έργου στη Θεσσαλονίκη

Share This Post

Η Τρίτη, 21 Νοεμβρίου, σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο για το Erasmus+ έργο superYOUTH, καθώς εμείς, στο YET, φιλοξενήσαμε την τελική διακρατική συνάντηση του έργου στη πόλη της Θεσσαλονίκης. Ενσαρκώνοντας ένα υβριδικό πνεύμα, η εκδήλωση είδε τους εταίρους να συμμετέχουν τόσο offline όσο και online, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας για συμμετοχικότητα και συνεργασία.

Το πρόγραμμα superYOUTH, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην ενδυνάμωση της νεολαίας στον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης, ήταν ένα ταξίδι ανακάλυψης, μάθησης και αποτελεσματικής δράσης. Καθώς πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση του έργου στα τέλη Δεκεμβρίου, η συνάντηση αυτή χρησίμευσε ως πλατφόρμα προβληματισμού για την αξιολόγηση των επιτευγμάτων μας και τη χάραξη της πορείας προς τα εμπρός.

Βασική εστίαση της συνάντησής μας ήταν η ανάλυση της πιλοτικής φάσης του έργου. Η φάση αυτή, κρίσιμη για την κατανόηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών μας, παρουσίασε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Εμβαθύναμε στα δεδομένα, αξιολογώντας τα αποτελέσματα και αντλώντας ιδέες για να καθοδηγήσουμε μελλοντικές προσπάθειες σε παρόμοιους τομείς.

Η υπερηφάνεια γέμισε την αίθουσα καθώς αναγνωρίσαμε την επίτευξη των υποσχόμενων KPIs μας – μια απόδειξη των συντονισμένων προσπαθειών όλων των εταίρων. Η επίτευξη αυτών των δεικτών σηματοδοτεί όχι μόνο την εκπλήρωση των στόχων μας, αλλά και τον απτό αντίκτυπο που είχαμε στην ενδυνάμωση των νέων σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα.

Η πορεία των πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων ήταν ένα άλλο κεντρικό σημείο της συζήτησης. Οι εκδηλώσεις αυτές, ζωτικής σημασίας για την επέκταση της εμβέλειας και της επιρροής του έργου, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διάδοση του μηνύματος και των εργαλείων μας σε ένα ευρύτερο κοινό.

Καθώς πλησιάζει ο τελευταίος μήνας του έργου superYOUTH, η προσοχή μας στράφηκε επίσης σε βασικά διοικητικά και οικονομικά θέματα, διασφαλίζοντας ότι όλες οι διαδικασίες είναι ευθυγραμμισμένες και διαφανείς. Η προετοιμασία της τελικής έκθεσης, ενός ολοκληρωμένου εγγράφου που θα συνοψίζει το ταξίδι μας και τα ευρήματά μας, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναθεωρήθηκαν επίσης οι στρατηγικές επικοινωνίας και διάδοσης, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή μας να μοιραστούμε τα διδάγματα και τις εμπειρίες μας με μια ευρύτερη κοινότητα. Αυτή η πτυχή του έργου είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση του αντίκτυπού μας και την αφήγηση μιας μόνιμης κληρονομιάς.

Καθώς η συνάντηση πλησίαζε στο τέλος της, υπήρχε μια αίσθηση ολοκλήρωσης αναμεμειγμένη με την προσμονή για το τι θα ακολουθήσει. Το έργο superYOUTH μπορεί να ολοκληρώνεται, αλλά η αποστολή συνεχίζεται. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και στην ενίσχυση των μελλοντικών γενεών με τα εργαλεία για να διακρίνουν την αλήθεια σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο τοπίο πληροφόρησης.

Μείνετε ενήμεροι για τα τελευταία μας βήματα και τις ιδέες μας στο https://superyouth.eu

#superYOUTH #ErasmusPlus #YouthEmpowerment #FightMisinformation #ThessalonikiMeeting #ProjectConclusion #InnovationInEducation #FinalMeeting #OnlineTraining #Certification #Erasmus+ #ErasmusPlus #YouthDevelopment #DigitalLearning #FakeNews #Disinformation #yetngo

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

AI4AGRI EU Project 1st Newsletter

Συναρπαστικά νέα από το AI4AGRI! Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε την πρώτη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου AI4AGRI, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να