Το ΥΕΤ γίνεται μέλος του Digital Skills and Jobs Coalition

Share This Post

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι το ΥΕΤ έγινε δεκτό ως μέλος στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Digital Skills and Jobs Coalition. Μέλη του “Coalition” αποτελούν Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εταιρείες, κοινωνικοί εταίροι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και πάροχοι εκπαίδευσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ένωση.

Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις των μελών του Coalition αφορούν σε:

  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους – ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων ώστε όλοι οι πολίτες να είναι ενεργοί σε μια ψηφιακή κοινωνία
  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό – ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για την ψηφιακή οικονομία, π.χ. αναβάθμιση δεξιοτήτων εργαζομένων και ανέργων, επαγγελματικό προσανατολισμό, καθοδήγηση και συμβουλευτική
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες του κλάδου ICT – ανάπτυξη υψηλού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων για επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής, όλων των κλάδων
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση – μετασχηματισμός διδασκαλίας και μάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων σε προοπτική δια βίου μάθησης, συμπεριλαμβανομένου και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών – εκπαιδευτικών

The Digital Skills and Jobs Coalition

Digital Skills EU στο Facebook

Digital Skills and Jobs Coalition στο LinkedIn

Το ΥΕΤ στην πλατφόρμα του Digital Skills and Jobs Coalition

Twitter: @DigitalSkillsEU #DSJCoalition #DigitalSkills #DigitalEurope

#yetngo #DSJCoalition #DigitalSkills #DigitalEurope

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

AI4AGRI EU Project 1st Newsletter

Συναρπαστικά νέα από το AI4AGRI! Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε την πρώτη έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου AI4AGRI, που σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αποστολή μας να