You are currently viewing REED Erasmus+ Project Rome Kick-off Meeting

REED Erasmus+ Project Rome Kick-off Meeting

Το YET συμμετείχε με ιδιαίτερη χαρά στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος REED Erasmus+, που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στο Πανεπιστήμιο UNINETTUNO, στα μέσα Απριλίου 2024. Αυτό το σημαντικό έργο, το οποίο υποστηρίζεται από μια κοινοπραξία εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των UNINETTUNO, AUDENCIA, AW3L-EFIKO, Helix Connect Europe, AUEB και YET, έχει ως στόχο να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο τα πανεπιστήμια προωθούν την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα μεταξύ των μελλοντικών ηγετών της τεχνολογίας.

Το όραμα του έργου REED είναι να μετατρέψει τα πανεπιστήμια σε κόμβους ηθικής ψηφιοποίησης. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να ενδυναμώσουμε τους ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές μέσω της απονομής μικροπιστοποιήσεων, προωθώντας την ανάπτυξη Ηθικών Ψηφιακών Πολιτών. Η πρωτοβουλία αυτή θα τους εξοπλίσει με τις κρίσιμες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για να περιηγηθούν και να ηγηθούν υπεύθυνα σε έναν ψηφιακά καθοδηγούμενο κόσμο.

Βασικός στόχος του έργου REED είναι επίσης η ενίσχυση της διασύνδεσης των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό θα διευκολύνει τη δημιουργία δικτύων μεταξύ πανεπιστημίων που είναι πρωτοπόροι στην ηθική ψηφιοποίηση. Τα δίκτυα αυτά θα χρησιμεύσουν ως μια ισχυρή πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την προώθηση της συνεργασίας και την ενίσχυση του παγκόσμιου αντίκτυπου των εκπαιδευτικών μας προσπαθειών.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των διεπιστημονικών προσεγγίσεων, το έργο REED ενσωματώνει τις τεχνολογικές επιστήμες με θέματα ανθρωπιστικών επιστημών, όπως η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία, η ψυχολογία και η ιστορία. Αυτό το καινοτόμο μείγμα έχει σχεδιαστεί για να διεγείρει μοναδικές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας που όχι μόνο μεταδίδουν ψηφιακές δεξιότητες αλλά και ενσταλάζουν ισχυρά ηθικά θεμέλια στους εκπαιδευόμενους μας.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου ήταν μια εντατική συνεδρία όπου οι εταίροι συγκεντρώθηκαν για να θέσουν τις βάσεις για την δυναμική αυτή προσπάθεια. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στα πρώτα παραδοτέα που περιγράφονται στο διάγραμμα GANTT, καλύπτοντας:

  • Πακέτο εργασίας 2, το οποίο περιλαμβάνει δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του πλαισίου και του περιεχομένου για τις μικροπιστοποιήσεις του έργου.
  • Σχέδια διάδοσης για να διασφαλιστεί ότι τα ορόσημα και τα αποτελέσματα του έργου θα φτάσουν αποτελεσματικά σε ένα ευρύτερο κοινό.
  • Διασφάλιση ποιότητας για τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων σε όλες τις πτυχές του έργου.
  • Διοικητικά και διαχειριστικά ζητήματα που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του έργου.

Καθώς προχωράμε μπροστά, το έργο REED πρόκειται να γίνει φάρος καινοτομίας στην ηθική ψηφιακή εκπαίδευση. Με αφοσιωμένους εταίρους και ένα σαφές όραμα, είμαστε σε πορεία προς τη δημιουργία ενός βιώσιμου αντίκτυπου στο εκπαιδευτικό τοπίο και όχι μόνο.

Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα του ΥΕΤ αλλά και του REED, καθώς και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης για ενημερώσεις και ιδέες καθώς προχωράμε σε αυτό το μετασχηματιστικό ταξίδι. Στο YET, είμαστε ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής, συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας για να διαμορφώσουμε το μέλλον της τεχνολογικής ηγεσίας.

#REEDProject #ErasmusPlus #EthicalDigitalization #EducationInnovation #DigitalReadiness #TechEthics #SustainableTech #DigitalEducation #DigitalCitizens #HumaneTech #FutureTechLeaders #AI #Blockchain #QuantumComputing #YET