You are currently viewing EU Project – superYOUTH virtual Kick-off Meeting

EU Project – superYOUTH virtual Kick-off Meeting

Το πρόγραμμα superYOUTH είναι ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ που εστιάζει στην εκπαίδευση και την εμπλοκή των νέων στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, της ψευδοπληροφόρησης και της κακοπληροφόρησης (Disinformation, Misinformation, Malinformation-DMM) προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή κοινωνία πιο δημοκρατική και πιο ενημερωμένη, που ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις.

Στις μέρες μας, με την εξάπλωση των ψηφιακών μέσων, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την τεχνολογικά καταρτισμένη νεολαία, η διαδικτυακή επικοινωνία δέχεται πυρά. Καθώς το ψηφιακό περιβάλλον είναι ευρέως ανοικτό και ελεύθερο, οι συντονισμένες εκστρατείες κακόβουλης πληροφόρησης προκαλούν γενικά τρεις τύπους αναγνωρισμένης παραπληροφόρησης: το τρίπτυχο DMM. Ειδικά κατά τη διάρκεια κρίσεων, κοινωνικών αλλαγών και ριζικών καινοτομιών, ο αντίκτυπος της DMM στους νέους που δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να αξιολογήσουν σωστά το διαδικτυακό περιεχόμενο οδηγεί σε εγγενείς και βαθιά ριζωμένες προκλήσεις που μπορούν να διαμορφώσουν αρνητικά την επόμενη γενιά των Ευρωπαίων πολιτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο superYOUTH στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διακρατικού προγράμματος κατάρτισης της νεολαίας, το οποίο θα επιτύχει τρία βασικά αποτελέσματα για την καταπολέμηση της DMM. Πρώτον, το πρόγραμμα θα αναπτύξει ένα μη τυπικό πρόγραμμα σπουδών μέσα από ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs) για τη νεολαία. Δεύτερον, θα παρέχει μια εργαλειοθήκη (train the trainers toolkit – TTT) για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών σε θέματα DMM (βασισμένη στο πλαίσιο DigComp) που θα επιτρέψει στους συμβούλους νεολαίας (youth workers) να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους. Τρίτον, θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα ανοικτής πρόσβασης την οποία θα διαχειρίζονται εξειδικευμένοι συντονιστές, όπου οι νέοι θα μπορούν να αναφέρουν ψευδείς ειδήσεις και να ζητούν συμβουλές. Τέλος, θα διοργανώσει μια σειρά εκδηλώσεων ενημέρωσης του πολίτη στη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία με βάση την εργαλειοθήκη κατάρτισης της UNESCO για τις ψευδείς ειδήσεις, η οποία θα ενισχυθεί με συμπεριφορικά στοιχεία για την καταπολέμηση των προϋπάρχόντων προκαταλήψεων των νέων που διαμορφώνονται μέσω της έκθεσης σε DMM. Επιπλέον, το superYOUTH θα παρέχει πιστοποίηση σύμφωνα με το YOUTHPASS (για τους νέους συμμετέχοντες) και το DigComp (για τους youth workers) και θα δημιουργήσει ένα δίκτυο αποφοίτων από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες σε θέματα ψευδών ειδήσεων.

Το πρόγραμμα superYOUTH θα εκπαιδεύσει πρωτίστως 100 νέους συμμετέχοντες μέσα από τις διαδικτυακές πιλοτικές εκδηλώσεις (από τους οποίους οι 50 θα υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικά YOUTHPASS, τουλάχιστον το 25% θα προέρχεται από ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο και το 30% θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για περαιτέρω σπουδές σε θέματα νεολαίας) και θα εμπλέξει με άμεσο τρόπο 100 youth workers στις διαδικτυακές πιλοτικές εκδηλώσεις, από τους οποίους τουλάχιστον 15 θα λάβουν πιστοποίηση DigComp. Επιπλέον, τουλάχιστον 300 νέοι και youth workers εκτός του έργου θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του superYOUTH και ο αριθμός των συμπληρωματικών ομάδων-στόχων (ρυθμιστικές αρχές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ΜΚΟ, ΜΜΕ κ.λπ.) που θα εμπλακούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα φτάσει τουλάχιστον τους 600. Ο αριθμός των άλλων τύπων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πέραν της νεολαίας) που θα ενσωματώσουν τα αποτελέσματα του superYOUTH θα είναι τουλάχιστον 30, και τέλος, τουλάχιστον 200 άτομα θα συμμετάσχουν στις τέσσερις εκδηλώσεις ενώ συνολικά οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης και διάδοσης του προγράμματος θα προσεγγίσουν 9500 άτομα.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και το YET είναι στην ευχάριστη θέση να είναι ένας από τους εταίρους.

Εταίροι του Προγράμματος  superYOUTH:

  • Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, Ιταλία
  • Digital Communication Network Global,  Ελλάδα
  • Helixconnect Europe S.R.L, Ρουμανία
  • YET, Ελλάδα
  • C.I.P. (Citizens In Power), Κύπρος
  • Fondazione Giacomo Brodolini, Ιταλία
  • DPO Compliance Consulting, Ιταλία

#digitaleducation #erasmus+ #ErasmusPlus #yetngo #misinformation #disinformation #malinformation #fakenews #propaganda #medialiteracy

[Best_Wordpress_Gallery id=”335″ gal_title=”EU Project – superYOUTH vKoM 04.2022″]